CoolSculpting คืออะไร?

CoolSculpting เทคโนโลยีการสลายไขมันด้วยความเย็น
ที่ติดอันดับ 1 ของโลก
เป็นวิธีการสลายไขมันในร่างกายของคุณโดยใช้ความเย็นเพื่อสลายไขมันที่ไม่พึงประสงค์ออกไป ไม่ผ่าตัด ไม่พักฟื้น ด้วยการรักษา CoolSculpting ที่มีมากมายทั่วโลก จนผู้คนที่ได้รับการรักษาด้วย CoolSculpting นี้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีและมีความรู้สึกที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษา

CoolSculpting ทำงานอย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์จาก Harvard University เฝ้าสังเกตเวลาที่เด็กๆ ดูดไอศกรีมนานๆ จะมีใบหน้าที่ผอมลงเรื่อยๆ จึงวิจัยและค้นพบว่าการใช้ความเย็นที่ติดลบในระดับหนึ่งจะสามารถสลายเซลล์ไขมันได้โดยไม่ทำลายผิวหนังชั้นบน หรือทำความเสียหายให้เซลล์ข้างเคียงใดๆ

ดูเพิ่มเติม

CoolSculpting คืออะไร?

สามารถสลายไขมันได้ทุกส่วนในร่างกาย ดูรีวิวก่อนทำ & หลังทำ

สอบถามข้อมูลเปรียบเทียบ Promotion

คลิก

Copyright © 2021-2022 Coolsculpting Thai